Job Search - Your future job in science, research or engineering.
» Search among 5229 job offers in science and innovation.

 
 
  Results 111 to 120 of 128


  Life Sciences - Career
  Karolinska Institute Stockholm, Sweden
  Postdoctoral Researcher in the structural biology of herpes virus replication Do you want to contribute to improving human health? The Centre for Structural Systems Biology (CSSB) is a joint initiative of ten research partners from Northern ...
  Life Sciences - Health
  Karolinska Institute Stockholm, Sweden
  Postdoctoral Researcher in Biology and Muscle Pathophysiology (Scholarship) Karolinska Institutet, At the Department of Physiology and Pharmacology we teach and conduct internationally acclaimed, high-quality research in Physiology, Pharmacology, ...
  Life Sciences - Career
  Stockholm University Stockholm, Sweden
  25  November 2019. The Centre for Research on Bilingualism at Stockholm University announces one (1) 18-month postdoctoral position in ...
  Health
  Karolinska Institute Stockholm, Sweden
  Doktorandplats till enheten för Epidemiologi Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM ...
  Astronomy/Space Science
  Stockholm University Stockholm, Sweden
  Centre for Cosmoparticle Physics (OKC;  www.okc.albanova.se ) in Stockholm, a rich scientific environment that comprises more than a hundred ...
  Psychology
  Karolinska Institute Stockholm, Sweden
  Forskningsassistent inom psykologi Professor Torkel Klingbergs lab är del av Institutionen för neurovetenskap. Här bedriver vi forskning om barnhjärnans utveckling och hur den är relaterad till kognitiva funktion och skolförmågor. Vi undersöker ...
  Health - Life Sciences
  Karolinska Institute Stockholm, Sweden
  Postdoctoral Researcher in Characterization of autoreactive T-cells in multiple sclerosis Do you want to contribute to top quality medical research? Within our research groups you will find a unique option to work closely together with cutting ...
  Health - Pharmacology
  Karolinska Institute Stockholm, Sweden
  Postdoctoral studies in imaging and dementia research Karolinska Institutet, Department of NVS The Department of Neurobiology, Care Sciences and Society (NVS) conducts world leading research in aging, dementia, epidemiology and care sciences. ...
  Administration
  Karolinska Institute Stockholm, Sweden
  Postdoktor inom arbetshälsa Din roll Vi söker nu en postdoktor med inriktning genusvetenskap. Du skall arbeta med en studie som syftar till att undersöka, utifrån ett genusperspektiv, vad unga kvinnor och män samt deras arbetsgivare anser vara ...
  Health - Life Sciences
  Karolinska Institute Stockholm, Sweden
  Postdoctoral studies in Cancer Metabolism (scholarship) Karolinska Institutet, institutionen för fysiologi och farmakologi At the Department of Physiology and Pharmacology we teach and conduct internationally acclaimed, high-quality research ...

  This site uses cookies and analysis tools to improve the usability of the site. More information. |