Job Search - Your future job in science, research or engineering.
» Search among 5379 job offers in science and innovation.

 
 
  Results 21 to 30 of 129


  Health - Career
  Karolinska Institute Stockholm, Sweden
  Postdoctoral researcher in diabetes epidemiology Do you want to contribute to improving human health? We are looking for a talented and enthusiastic postdoctoral researcher with a background in epidemiology and biostatistics and a strong ...
  Administration
  Karolinska Institute Stockholm, Sweden
  Projektsamordnare Karolinska Institutet, the Department of Medicine, Huddinge The Cell and Gene Therapy Group (CGTG) vid Institutionen för Medicin Huddinge, Center för Hematologi och Regenerativ Medicin (HERM) söker en kunnig, välutbildad och ...
  Environment - Social Sciences
  University of York York, UK
  Stockholm Environment Institute at York
  (PDF , 744.51kb) Role Description Department The Stockholm Environment Institute at York, within the Department of Environment ...
  Life Sciences - Career
  Stockholm University Stockholm, Sweden
  MBW is one of the larger departments of the Faculty of Science at Stockholm University with more than 30 research groups and about 180 employees, ...
  Business/Economics - Career
  Stockholm University Stockholm, Sweden
  one of Sweden's oldest IT departments and the largest department at Stockholm University. DSV offers a stimulating research environment and a ...
  Administration
  Karolinska Institute Stockholm, Sweden
  effekten av stadsgrönska på fysisk aktivitet och hälsa bland vuxna i Stockholm. Inom ramen för projektet rekryteras studiedeltagare som besöks på ...
  Health - Life Sciences
  Karolinska Institute Stockholm, Sweden
  Doctoral (PhD) student position in Identification of Metabolomic and Transcriptomic biomarkers in schizophrenia. Karolinska Institutet, Institutionen för Fysiologi och farmakologi At the Department of Physiology and Pharmacology we teach and ...
  Life Sciences - Health
  Karolinska Institute Stockholm, Sweden
  Postdoctoral studies in translational leukemia/cancer biology (Scholarship) Karolinska Institutet, Department of Oncology-Pathology, Forskargrupp Lehtiö At the Department of Oncology-Pathology basic, translational and clinical research and educational ...
  Administration
  Karolinska Institute Stockholm, Sweden
  Postdoktor i Reproduktiv hälsa Vill du bidra till att förbättra människors hälsa? Institutionen för kvinnors och barns hälsa är en klinisk institution med forskning som omfattar både kliniska och grundvetenskapliga problemställningar inom områdena ...
  Materials Science
  Karolinska Institute Stockholm, Sweden
  Samordnare Vill du bidra till en bättre hälsa för alla? Vid IMM finns en Nationell plattform för säker hantering av nanomaterial, SweNanoSafe. Det övergripande syftet med plattformen är att bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet giftfri miljö ...

  This site uses cookies and analysis tools to improve the usability of the site. More information. |