» Job Offers - Södermanland

Job Search - Your future job in science, research or engineering.

» Search among 6859 job offers in science and innovation.

Occupation rate: up to

Category:
Additional category:
Online since:
Results 31 to 50 of 179


Health
Karolinska Institute Stockholm, Sweden
Logga in och sök jobbet Var med och utveckla utbildning av högsta kvalitet Vid avdelningen för klinisk fysiologi ansvarar vi för kurser inom företrädesvis fysiologi, klinisk fysiologi och statistik på flera av KI:s program samt för kurser på ...
Health
Karolinska Institute Stockholm, Sweden
Logga in och sök jobbet Var med och utveckla utbildning av högsta kvalitet Vid avdelningen för klinisk fysiologi ansvarar vi för kurser inom företrädesvis fysiologi, klinisk fysiologi och statistik på flera av KI:s program samt för kurser på ...
Research Management - Life Sciences
KTH - Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden
Login and apply School of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health at KTH KTH Royal Institute of Technology in Stockholm has grown to become one of Europe’s leading technical and engineering universities, as well as a ...
Health - Life Sciences
Karolinska Institute Stockholm, Sweden
Login and apply Do you want to contribute to top quality medical research? Flow cytometry is a central methodology within the life sciences. The Biomedicum flow cytometry core facility (BFC) is a shared resource laboratory that offers a wide ...
Life Sciences - Health
Karolinska Institute Stockholm, Sweden
Login and apply Do you want to contribute to top quality medical research? A joint post-doctoral position is available at the Division of Chemistry 2,  Department of Medical Biochemistry and Biophysics (MBB) , and the  Department of Oncology ...
Life Sciences - Health
Karolinska Institute Stockholm, Sweden
Postdoctoral studies in Cancer Genetics (scholarship) - for Ukranian researcher Login and apply Do you want to contribute to top quality medical research? The Department of Molecular Medicine and Surgery at Karolinska Institutet, Stockholm ...
Politics
Karolinska Institute Stockholm, Sweden
Logga in och sök jobbet Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet? Institutionen för global folkhälsa är en tvärvetenskaplig institution med syfte att fördjupa kunskapen om hur befolkningens hälsa kan förbättras på lokal, nationell ...
Innovation
KTH - Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden
Sök jobbet Gemensamt verksamhetsstöd vid KTH KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och ...
Computer Science - Innovation
KTH - Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden
Login and apply School of Electrical Engineering and Computer Science at KTH KTH Royal Institute of Technology in Stockholm has grown to become one of Europe’s leading technical and engineering universities, as well as a key centre of intellectual ...
Administration
KTH - Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden
Sök jobbet KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, ...
Physics
KTH - Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden
Login and apply School of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health at KTH KTH Royal Institute of Technology in Stockholm has grown to become one of Europe’s leading technical and engineering universities, as well as a ...
Life Sciences
Karolinska Institute Stockholm, Sweden
Logga in och sök jobbet Vill du bidra till en bättre hälsa för alla? Vid avdelningen för Neuropediatrik, Institutionen för kvinnor och barns hälsa, KI bedrivs forskning och utbildning med fokus på barnets utveckling. Nu söker vi en person för ...
Social Sciences
Karolinska Institute Stockholm, Sweden
Logga in och sök jobbet Var med och utveckla utbildning av högsta kvalitet Vid institutionen för odontologi skapar vi framtidens tandvård. Här utbildar vi tandläkare, tandhygienister, specialisttandläkare och forskare. Vi bedriver forskning ...
Administration
Karolinska Institute Stockholm, Sweden
Logga in och sök jobbet Vill du bidra till en bättre hälsa för alla? Enheten för uppdragsutbildning samordnar all uppdragsutbildning vid KI. Uppdragsutbildning är kompetensutveckling för yrkesverksamma där arbetsgivaren avser att stärka sin ...
Administration
KTH - Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden
Sök jobbet Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, ...
Administration
KTH - Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden
Sök jobbet Gemensamt verksamhetsstöd vid KTH KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och ...
History/Archeology
KTH - Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden
Logga in och sök jobbet Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar ...
Health
Karolinska Institute Stockholm, Sweden
Research assistant in clinical epidemiology of helminth infections (Part time) Login and apply Do you want to contribute to top quality medical research? The Division of Infectious Diseases performs research and education in close collaboration ...
Administration
Karolinska Institute Stockholm, Sweden
Logga in och sök jobbet Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet? Komparativ Medicin är Karolinska institutets centrala organisation med uppdrag att förvalta och utveckla dagens och framtidens försöksdjursverksamhet. Vår målsättning ...
Innovation - Computer Science
KTH - Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden
Login and apply School of Electrical Engineering and Computer Science at KTH KTH Royal Institute of Technology in Stockholm has grown to become one of Europe’s leading technical and engineering universities, as well as a key centre of intellectual ...